Tears of Steel

Poznámka: Efekty pre film boli vytvorené pomocou voľne dostupného grafického programu Blender.

Zdroj: https://plus.google.com/111241299022594808717/posts/i4wYXkDkfoB

vladislav saling

Keď práve nepíše internety, spája si písmená z veľkých papierov do slov hláskovaním a slabikovaním.

Najnovšie články od vladislav saling (zobraziť všetky)