Kategórie
recenzia

Galileo ide do väzenia a iné mýty o vede a náboženstve (Ronald L. Numbers ed.)

galileo-goes-to-jailGalileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion

História je učiteľkou života. Problém je, že nie vždy je predkladaná pravdivo. Tým myslím preukázateľne pravdivo. Nepravdivé presvedčenia o dejinách, obzvlášť o dejinách takzvaného „boja vedy a náboženstva“, dokážu rozpútať horúce vášne, ktorým by sa ale dalo predísť.

Ronald L. Numbers, pod ktorého záštitou táto zbierka 25 esejí vznikla, je významnou osobnosťou v oblasti vzťahu náboženstva a vedy a tiež v oblasti dejín kreacionizmu a inteligentného dizajnu (sám je agnostik). Do tejto zbierky osobne prispel – Mýtus 24: Kreacionizmus je výhradne americký fenomén. Ideologicky je skupina autorov pestrá. Dvanásť ich je agnostikov, či ateistov, zvyšok tvorí päť protestantov, dvaja evanjelikáli, jeden rímsky katolík, jeden žid, jeden moslim, jeden budhista a dvaja veriaci, ktorých vieru nemožno štandardne zaradiť.

Eponymným mýtom (8) je presvedčenie o tom, že Galileo Galilei bol väznený a mučený, pretože obhajoval „kopernikizmus“.

Eseje sa ďalej venujú mylným presvedčeniam, ktoré vravia, že…

  • Vzostup Kresťanstva spôsobil zánik starovekej vedy
  • Stredoveká kresťanská cirkev potláčala rozvoj vedy
  • Kresťania v stredoveku učili, že Zem je plochá
  • Stredoveká Islamská kultúra bola nehostinná k vede
  • Koperník zosadil ľudí z centra kozmu
  • Vedecká revolúcia oslobodila vedu od náboženstva
  • Mechanistická kozmológia Isaaca Newtona odstránila potrebu Boha
  • Teória organickej evolúcie je založená na kruhovom dokazovaní
  • „Inteligentný dizajn“ reprezentuje vedeckú výzvu pre evolúciu

Kniha sa nedá príliš jednoducho zaradiť do niektorého ideologického tábora. Je vhodné všímať si a kriticky hodnotiť presne to, čo jednotlivé eseje hovoria. Teda, brať vážne ich historickú analýzu, ale nepripisovať im to, o čom mlčia. Trúfnem si povedať, že eseje pracujú práve v tomto móde – skôr skalpelom, venujú sa konkrétnemu, izolovanému a jasne definovanému omylu, než sekerou. Teda, že by rúbali hlava nehlava a vynášali kategorické súdy o živote, vesmíre a všetkom.

Kniha nie je systematickým ideologickým dielom, no predsa jej leitmotívom je pozorovanie, že náboženstvo a veda sa navzájom nemusia vylučovať. Nuž a mnohé konkrétne príklady nezmieriteľnej vojny medzi nimi sú jednoducho – sfalšované.