Memorize

Zdroj: http://io9.com/5964792/an-ultra+bloody-short-film-about-a-detective-who-can-peer-into-murder-suspects-memories?tag=short-films

vladislav saling

Keď práve nepíše internety, spája si písmená z veľkých papierov do slov hláskovaním a slabikovaním.

Najnovšie články od vladislav saling (zobraziť všetky)